Menü Bezárás

Továbbképzések, tanfolyamok

Hirdetés

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem szervezésében megrendezésre kerülő, 2020/2021. tanév őszi hitoktatói továbbképzésének várható időpontja 2020. október 10. napja.

Beszámolók

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszéke továbbképzést szervezett 2020. március 20-21-én hitoktatók és lelkészek számára Hittanóra távoktatásban címmel, digitális távoktatás formájában.

A továbbképzés beszámolója itt olvasható:
https://www.evangelikus.hu/tavoktatasi-kepzes-az-ehe-szervezeseben-2020

Papp-Danka Adrienn, a “Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás” kurzus oktatója az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, az alábbi linkre kattintva elérhetővé tette a távoktatáshoz szükséges legfontosabb eszközöket, mindegyik mellett egy-egy tutorial video linkjével:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VxawJyy7VjldSYzfD9cBdzFfE8wttcv9

 

 

A 2019/2020. tanév őszi hitoktatói továbbképzési napról a beszámoló itt érhető el:
https://www.evangelikus.hu/milyeneke-az-isten-orszaga
Az előadások anyagai az EHE Valláspedagógia Tanszék oldalára is felkerültek:
https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/szervezet/oktatasi-egysegek/tanszekek-intezetek/vallped/hitoktatasi-tovabbkepzes?start=1

A főállású hitoktatók továbbképzése

 

A főállású hitoktatói életpályamodell részeként a főállású hitoktatói státusz feltétele három évente legalább 30 órányi teológiai és/vagy valláspedagógiai továbbképzésen való részvétel.

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszéke a Magyarországi Evangélikus Egyház hitoktatói és lelkészei számára rendszeres továbbképzési alkalmakat szervez. A hitoktatási továbbképzési napokra félévente kerül sor.
A továbbképzések időpontjairól és tematikájáról itt tájékozódhatnak:

https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/szervezet/oktatasi-egysegek/tanszekek-intezetek/vallped/aktualis

 

A nem akkreditált továbbképzések hét évenként kötelező pedagógus-továbbképzésben történő elszámolásának jogszabályi háttere

Az alábbi jogszabályi rendelkezés nem része a főállású hitoktatói életpályamodellnek, de a az egyházi fenntartású, illetve egyéb nevelési-oktatási intézményben dolgozó hittanárok, pedagógusok számára hasznos információként tesszük közzé

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 5.§ (1) bekezdése alapján a hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen, valamint harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.