Rólunk

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa 2012-ben hívta életre a
Katechetikai Munkacsoportot. A munkacsoport feladata az általános és középiskolában,
óvodában és gyülekezetben folyó evangélikus hitoktatás tartalmának összeállítása,
tananyagának és segédanyagainak elkészítése és folyamatos felülvizsgálata, valamint jó
hitoktatási gyakorlatok megismertetése hittanárokkal és lelkészekkel.

A Katechetikai Munkacsoport tagjai:

Csendes Gabriella

Evangélikus hittan–német–finn szakos tanár vagyok a soproni Líceumban. Több, mint húsz éve élek itt férjemmel és négy gyermekemmel. Diákjaimmal éveken át részt vettem az új tankönyvek kipróbálásában és a Katechetikai Munkacsoport tagjaként segítettem az új érettségi kidolgozását is. A tanítás mellett fontosnak tartom a közösségépítést, melyet Ágfalva-Sopronbánfalva evangélikus gyülekezetében (is) gyakorlok.

Csepregi András

Koczor Tamás

Iskolalelkész vagyok a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban. A Munkacsoport megbízása alapján benne voltam az ötödikes és hetedikes tankönyv írói stábjában. Életem során nagyon sokféle hittanos csoport tanítására volt alkalmam, szívügyem a kereszténység megértése és megértetése.

Kodácsy-Simon Eszter

Hittanár és teológus, emellett matematika-fizika szakos tanár vagyok, a Katechetikai Munkacsoportot 2012-es megalakulása óta vezetem, főállásban pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszékének vagyok megbízott vezetője. Óraadó hittanárként középiskolában is tanítok, több hittankönyv társszerzője vagyok, s a legjobb, hogy három gyermek édesanyja lehetek. Szeretem tanítás közben látni a megértés és ráérzés pillanatát.

Lacknerné Puskás Sára

Evangélikus lelkész vagyok, feleség és öt gyermek édesanyja. A születés csodája meghatározó élménye az életemnek. Gyermekeink születése által első renden. De megadatott, hogy lelkészi munkatársként, hitoktatóként, iskolalelkészként átéljem a móri gyülekezet, a győri evangélikus óvoda, majd az iskola születését. Jelenleg pedig –éppen 10 éve – Budakeszin lehetek lelkésze egy kicsi, de egyre növekvő gyülekezetnek. Hasonló örömmel tettem hozzá a magam részét a kicsiknek szóló hittankönyvek létrejöttéhez.

Mesterházy Balázs

Lelkész, tanár, férj és édesapa vagyok. Sokféle kalappal/szereppel voltam és vagyok jelen a Magyarországi Evangélikus Egyház életében: szeretem a harkai gyülekezetemet, a pszichodráma-csoportjaimat, az ifjúsággal való foglalkozást és a folyamatos tanulást. Szerettem iskolalelkészkedni Sopronban és Indiában, szerettem három találkozót szervező „Szélrózsa-atya” is lenni. A hitoktatásban a „Tényleg?!” kérdést szeretem a legjobban.

Schaller Bernadett

1999-ben végeztem lelkész szakon. A Nagymányok-Váraljai gyülekezetbe kerültem, 2017-től iskolalelkészként is dolgozom. A gyakorlati teológia, hitoktatás áll legközelebb hozzám, a személyes találkozások, beszélgetések híve vagyok. Társszerzőként részt vettem a harmadikos hittankönyv megírásában. A vidéki élet természetközelisége fontos számomra. Kisfiunk nevelése során mindennap átélhetem Urunk támogató jelenlétét, kézzelfogható áldását és a szülői szerep örömeit, nehézségeit, szépségét.

Simon Attila

Szigethyné Szenteczki Katalin

Orosházán élek férjemmel és két – egyre nagyobb – fiammal. Az evangélikus iskolában hittant és történelmet tanítok. Az Iránytű című hittankönyv társszerzője vagyok. Nagy öröm számomra, ha jól sikerül a süti a háztartás szakkörön, vagy sikeres a színjátszósók előadása. Időm nagy részét felső tagozatos gyerekekkel töltöm. A kisebb-nagyobb kamaszokkal sosem unalmasak a hétköznapok és minden nap csodákat tapasztalhatok meg Isten szívet és lelket megújító szeretetén keresztül.

Kapcsolattartó:

Csobó-Katona Renáta, HÉM koordinátor

email: renata.csobo@lutheran.hu

Tel.: 06-30/850-8933